Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Oknagk.pl

I. Informacje ogólne 

1. Operatorem Serwisu jest firma „OknaGK Łukasz Jędrzejczyk” która jest administratorem danych osobowych. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@oknagk.pl oraz w siedzibie spółki Ul.Dominikańska 32 05-530 Góra Kalwaria

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane

a) osobowe przez użytkowników,
b) podczas dokonania zakupów przez użytkowników i realizacji zamówień,
c) poprzez zapisanie się przez użytkowników do newslettera,
d) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
e) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego poprzez serwer dedykowany.

3. Dane osobową są zbierane w celu:

a) niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez użytkowników zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu, dostarczenia towarów, przetworzenia płatności,
b) rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
c) przesyłania newslettera oraz w celu telemarketingu tj. przesyłania za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (SMS/MMS, połączenia telefoniczne) oraz środków komunikacji elektronicznej informacji marketingowych, handlowych i ofert promocyjnych dotyczących produktów i usług,
d) badania oceny satysfakcji z zakupów dokonanych w sklepie internetowym.

4. Odbiorcy danych W przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez Administratora usług lub obowiązku prawnego, dane osobowe użytkowników będą przekazywane:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom, by mogli wykonać swoje obowiązki,
b) operatorom płatności dostępnych w Serwisie,
c) podmiotom świadczącym usługi kurierskie w zakresie niezbędnym do obsługi dostaw zamówień,
d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie badania opinii o satysfakcji zakupów,
e) organy publiczne, jeżeli obowiązek ten nakładają obowiązujące przepisy prawne
f) dane osobowe nie będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie wyraźnie udzielonych zgód.

6. Czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie, w szczególności realizacji zamówień i przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych, handlowych przez Administratora oraz badania opinii o satysfakcji z zakupów albo do odwołania przez użytkownika zgody na powyższe

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych

8. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do prowadzonych przez Administratora działań marketingowych, handlowych oraz w związku z usługą badania opinii o satysfakcji z zakupów jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody użytkownik nie będzie otrzymywać powyższych treści. 

II. Informacje w formularzach. 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych lub systemów płatności z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences 

IV. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych i bezpieczeństwo

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
5. Serwis dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. 

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)
h) Windows Phone
i) Blackberry 

VII. Postanowienia końcowe

1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Operator poinformuje z wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.
2. Data ostatniej aktualizacji Polityki 19/07/2023